Kẻ Thù Của Ý Chí

103.000,0

Kẻ Thù Của Ý Chí Tại sao bạn quyết tâm mãi mà không thành công? Hãy thành thật đi nào, bạn đã từng cố gắng cải thiện cuộc sống của bạn hàng triệu lần – cũng hàng triệu lần đó bạn quay trở về vạch xuất phát một cách bực bội. Bạn đã thử dùng sức mạnh ý…

Danh mục:

Kẻ Thù Của Ý Chí

Tại sao bạn quyết tâm mãi mà không thành công?

Hãy thành thật đi nào, bạn đã từng cố gắng cải thiện cuộc sống của bạn hàng triệu lần – cũng hàng triệu lần đó bạn quay trở về vạch xuất phát một cách bực bội. Bạn đã thử dùng sức mạnh ý chí để hất cẳng một thói quen xấu nhưng rồi lại ngựa quen đường cũ. Bạn thử vạch ra mục tiêu cho năm mới, nhưng mới chỉ tới tháng Hai, mọi thứ đã quay lại như năm trước. Bạn đặt ra những mục tiêu lớn thay đổi cuộc đời nhưng có vẻ như không thể đạt được chúng dù cố gắng thế nào đi nữa. Sau khi chịu đủ thất bại, thật dễ dàng để kết luận rằng bạn chính là vấn đề. Bạn chắc hẳn không có đủ tiêu chuẩn cần thiết – sự can đảm, sức mạnh nội lực, sức mạnh ý chí. Có lẽ bạn chỉ nên yên phận sống với những gì bạn vốn có …

Nhưng nếu như sự đánh giá đó hoàn toàn sai?

Nếu như vấn đề không phải là bạn một chút nào?

Cuốn sách Kẻ Thù Của Ý Chí sẽ chỉ dẫn bạn làm thế nào để định hình được môi trường một cách có chủ đích, những nguyên lý cơ bản và những chiến lược để tạo nên môi trường giúp bạn thành công.